Axel & Siena : Italian Greyhound

Home » Photos worn by name » A » Axel & Siena : Italian Greyhound
Italian Greyhound clothing Axel & Siena High Neck Sweat [Border]

Name: Axel & Siena

Breed: Italian Greyhound

Axel’s Date of Birth : January 17, 2006

Siena’s Date of Birth : August 28, 2008

>> High Neck Sweat [Border]

HOUNDY’S [Italian Greyhound Clothing]

Houndy’s JP


Posted

in

,

by

Tags: