Zero & Kohaku : Italian Greyhound

Home » Photos worn by name » K » Zero & Kohaku : Italian Greyhound
Custom dog clothes Mountain Jacket Zero & Kohaku

Name: ZERO (left, 3 years old, male)

Name: Kohaku (right, 2 years old, male)

Breed: Italian Greyhound

>> Mountain Jacket

HOUNDY’S [Italian Greyhound Clothing]

Houndy’s JP


Posted

in

,

by

Tags: